Khen thưởng - xử phạt Khen thưởng - xử phạt

Tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và thi đấu tại Giải bơi Thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2017.

Ngày 17/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và thi đấu tại Giải bơi Thiếu nhi toàn quốc "Đường đua xanh" năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

Tặng Bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và thi đấu tại Giải bơi Thiếu nhi toàn quốc "Đường đua xanh" năm 2017. (danh sách kèm theo)

1/ Bùi Xuân Nguyên Quân, Huấn luyện viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

2/ Nguyễn Triệu Đức Duy, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

3/ Phan Ngọc Anh Vy, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

4/ Phan Tiểu Minh, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

5/ Ngô Nguyễn Thanh Tâm, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu;

6/ Lê Hồng Minh Thy, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

7/ Lê Minh Quân, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

8/ Bùi Nguyên Bằng, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

9/ Hà Nguyễn Trâm Anh, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

10/ Châu Nguyễn Quỳnh Anh, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

11/ Đỗ Ngọc Bảo Khuyên, Vận động viên, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Chi tiết Quyết định số 1971/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn: UBND Tỉnh BRVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Nghị định 98/2018/NĐ-CP (01/11/2018)
  Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và...
 • 23/2012/QH13 (28/03/2018)
  Luật Hợp tác xã năm 2012
 • 193/2013/NĐ-CP (27/03/2018)
  Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
 • 107/2017/NĐ-CP (27/03/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21...
 • 2261/QĐ-TTg (27/03/2018)
  Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 -...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1461918