Khen thưởng - xử phạt Khen thưởng - xử phạt

Tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất, vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi và có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Ngày 19/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho các cá nhân là người có công với cách mạng đã có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất, vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi; cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

1. Tặng Bằng khen cho 17 cá nhân là người có công với cách mạng đã có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất, vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi.

2. Tặng Bằng khen 04 cá nhân và 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Chi tiết Quyết định số 2000/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn: UBND Tỉnh BRVT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Nghị định 98/2018/NĐ-CP (01/11/2018)
  Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và...
 • 23/2012/QH13 (28/03/2018)
  Luật Hợp tác xã năm 2012
 • 193/2013/NĐ-CP (27/03/2018)
  Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
 • 107/2017/NĐ-CP (27/03/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21...
 • 2261/QĐ-TTg (27/03/2018)
  Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 -...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 18
Tất cả: 1461869