Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

Báo chí là cầu nối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng

Báo chí trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân - hợp tác xã - doanh nghiệp tìm đến nhau. 

Đây là khẳng định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tại Hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trong giai đoạn mới, diễn ra chiều nay 8.11, tại Hà Nội.

 Chủ tịch Hội Nhà  báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị (LÂM NGUYỄN)

Theo ông Lê Quốc Minh, đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan báo chí tổ chức một hội nghị quy mô lớn.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong nhiều năm qua, báo chí góp phần thực hiện hiệu quả là tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong xây dựng và phát triển đất nước; phát hiện những cách làm hay, điển hình tiên tiến; nhiều bất cập được báo chí nhận diện, nhiều khó khăn được báo chí góp phần tham mưu tháo gỡ…

Ông Minh nhấn mạnh: "Báo chí đã trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa HTX, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân, HTX, doanh nghiệp tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra".

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế rộng rãi, tham gia sâu vào các diễn đàn kinh tế đa phương, các hiệp định thương mại toàn cầu, báo chí có vai trò nổi bật trong việc cung cấp thông tin thị trường thế giới, kết nối cung cầu, thúc đẩy xuất khẩu, giúp hàng hóa của HTX làm ra tiếp cận được các thị trường lớn.

Nhờ thông tin báo chí, nhiều HTX đã bước đầu tận dụng được cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) và các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) khác mang lại, mở ra con đường đưa sản phẩm Việt Nam đến EU và nhiều thị trường quan trọng của thế giới.

Đặc biệt, trong thời đại cách mạng công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, nhu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, nhu cầu chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đang ngày càng mạnh mẽ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhìn nhận, khu vực kinh tế tập thể, HTX đang trong quá trình thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác thông qua các mô hình HTX, liên minh HTX, thì chuyển đổi số là hướng đi đúng đắn và cấp thiết.

Ông Minh bày tỏ: "Báo chí với vai trò định hướng tư tưởng xã hội cần nỗ lực tuyên truyền để các HTX hiểu rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, và trên hết là lợi ích mà chuyển đổi số mang lại trong sản xuất, kinh doanh, từ đó thay đổi nhận thức, tư duy, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số".

Về định hướng công tác tuyên truyền, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Hải Bình nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật đường lối của Đảng và Nhà nước nhằm khắc phục định kiến về mô hình HTX kiểu cũ, hoài nghi về mô hình HTX kiểu mới, bác bỏ luận điệu xuyên tạc đòi xóa bỏ kinh tế tập thể.

Theo báo Thanh niên


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 51793302