Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

Thông tin cần biết

Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 24/8/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh BR-VT đã ban hành Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2023-2025), quy định đối tượng áp dụng và mức hỗ trợ.

Đối tượng áp dụng. Lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại Liên hiệp HTX, HTX trên địa bàn tỉnh BR-VT trong độ tuổi không quá 35 tuổi đối với nữ và không quá 40 tuổi đối với nam.

Mức hỗ trợ bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu vùng/01 lao động/01 tháng.

Kinh phí thực hiện từ nguồn Ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành bố trí cho Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Ban Biên tập bản tin kinh tế tập thể xin đăng toàn văn Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND.

BBT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 51384888