Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng danh mục dự án trọng điểm và cơ sở dữ liệu của các dự án phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng danh mục dự án trọng điểm và cơ sở dữ liệu của các dự án phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư

Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn

vốn

Hình thứclựa chọnnhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

 Loại hợpđồng

Thời gianthựchiệnhpđồng

1

Tư vấn xây dựng danh mục dự án trọng điểm và cơ sở dữ liệu của các dự án phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư

494.750.000

Nguồn dự phòng chương trình, đề án của Tỉnh năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2017

Trọn gói

11 tháng

2

In ấn tài liệu và công bố

50.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2017

Trọn gói

15 ngày

Nguồn: QĐ 2089/QĐ-UBND


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 51793431