Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm thiết bị mạng cho dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh BR-VT năm 2017”

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm thiết bị mạng cho dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh BR-VT năm 2017"

Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy

Chi tiết gói thầu:

ST T

Tên gói thầu

Giá gói thầu(đồng)

Ngun vốn

Hình thc lựa chọn nhà thu

Phương thức đấuthầu

Thi gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợpđồng

Thời gianthựchiện hợpđồng

1

Mua sắm thiết bị mạng

398.600.000

Nguồn kinh phí CNTT năm 2017

Đấu thầu rộng rãi

01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ

Tháng 7 năm 2017

Trọn gói

02 tháng

Tng giá gói thầu: 398.600.000 đồng Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tám triu Sáu trăm ngàn đồng chẵn

Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn: QĐ số 1785/QĐ-UBND)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 51793107