Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh dại ở động vật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh dại ở động vật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu(đồng)

Nguồn vốn

Hình thứclựa chọnnhà thầu

Phương thức lựachọn nhàthầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợpđồng

Thời gianthực hiệnhợp đồng

1

In tài liệu tuyên truyền

9.000.000

Kinh phí hoạt động đặc thù năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2017

Trọn gói

10 ngày

2

Mua bảo hộ lao động bắt giữ chỏ

4.800.000

Kinh phí hoạt động đặc thù năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2017

Trọn gói

10 ngày

3

Gia cố chuồng giữ chó

10.000.000

Kinh phí hoạt động đặc thù năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2017

Trọn gói

30 ngày

4

Mua vắc xin tiêm phòng bệnh dại cho chó

263.600.000

Nguồn thu tiêm phòng do chủ hộ nuôi chó, mèo chi trả

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, 01 tủi hè sơ

Tháng 5/2017

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá gói thầu 287.400.000 (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy triệu, bổn trăm ngàn đồng)

Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn: QĐ số 1981/QĐ-UBND)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 51385082