Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Thư chúc mừng năm mới!

Năm Tân Sửu 2021, qua đi với nhiều sự kiện của phong trào hợp tác xã để thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 về chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT, ngày 03/8/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể về việc ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, theo đó Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Liên minh HTX Việt Nam tổ chức thành công hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp.

        Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định 4761/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh phát triển mới 11 hợp tác xã, số lượng HTX mới thành lập đa dạng trong các ngành, lĩnh vực, các HTX đã áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đã tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; một số HTX đã xây dựng được chuỗi liên kết trong sản xuất, thực hiện việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trước tình hình nhiệm vụ mới, Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các hợp tác xã thành viên không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo để vươn lên tiếp tục khẳng định các mục tiêu, nguyên tắc và giá trị của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tiếp tục hỗ trợ, kiện toàn tổ chức hoạt động và thành lập mới HTX theo Luật HTX 2012.

Nhân dịp năm mới 2022 và đón Xuân Nhâm Dần, Ban biên tập Bản tin Kinh tế tập thể xin được gửi đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Liên minh hợp tác xã, toàn thể thành viên và người lao động trong các Tổ hợp tác, Hợp tác xã thành viên lời chúc năm mới: Sức khoẻ-Hạnh phúc-Thắng Lợi./.

    BAN BIÊN TẬP

Bản tin Kinh tế tập thể tỉnh BR-VT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 49826418