Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Hiện nay, các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh BR-VT đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, giúp các thành viên tham gia hợp tác xã không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Cùng với việc phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hoạt động của các hợp tác xã ngày càng đi vào ổn định, có bước phát triển theo xu hướng đa ngành nghề, đa chức năng.

Theo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua 20 năm thực hiện, kinh tế tập thể tại BR-VT đã có bước phát triển tích cực. Số lượng HTX, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả tăng, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên; tạo công ăn việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động, nhất là tại khu vực nông thôn; góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Nhiều HTX đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô hoạt động, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh như: HTX dịch vụ khai thác thủy sản Quyết Thắng; HTX NTTS Len; HTX TS Đức Thịnh; HTX NN Quyết Thắng; HTX NN TM DL Bầu Mây; HTX NN CNC Bà Rịa  - Vũng Tàu; HTX NN và DV An Nhứt; HTX NN CNC VGP; HTX NN Nhân Tâm, HTX ứng dụng CNC Lá Xanh, HTX bưởi da xanh Sông Xoài…. Sản phẩm của các HTX đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường như: nhãn xuồng cơm vàng, bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ, dưa lưới, bơ, rau an toàn, trứng gia cầm,  tiêu, củ hoài sơn, gạo sạch, thủy-hải sản, nấm Linh chi, đông trùng hạ thảo, tinh dầu …Các HTX hoạt động trong nhiều ngành nghề đa dạng, hướng tới sản xuất sản phẩm theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, qua đó góp phần tăng diện tích canh tác, quy mô và chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt, doanh thu hàng năm tăng. Tính đến ngày 31/10/2021, toàn tỉnh có 153 HTX và 01 liên hiệp HTX; tổng vốn điều lệ HTX là hơn 480 tỷ đồng; doanh thu bình quân đạt 2,85 tỷ đồng/ HTX/ năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các HTX vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đó là thiếu vốn, thiếu đất đai và điều kiện để mở rộng sản xuất, kinh doanh; năng lực quản lý điều hành của cán bộ còn yếu.  Ngoài ra, các HTX cũng rất cần sự hỗ trợ của các địa phương, hỗ trợ cho HTX làm tốt vai trò cung ứng dịch vụ (giống, làm đất, phòng trừ sâu bệnh…), chủ động về giá cả, đầu ra để thành viên sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, giảm chi phí, tăng thu nhập.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong tình hình mới; Xác định phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng phát triển cộng đồng, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn; Phấn đấu đến năm 2030, định hướng tầm nhìn đến năm 2045 khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập trên địa bàn tỉnh; khuyến khích hợp tác xã ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao và sản phẩm từ nghề truyền thống qua mô hình hợp tác xã kiểu mới; Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với bối cách của cuộc cách mạng 4.0; Ưu tiên hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống…

HỒNG NGỌC

Kế hoạch về chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030: Cả tỉnh có khoảng 561 THT với khoảng 4.972 thành viên; 230 HTX và 01 LHHTX với khoảng 11.908 thành viên ( trung bình mỗi năm thành lập mới 12 HTX); Phấu đấu tổng số HTX đạt khá, giỏi chiếm từ 60-70%; Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt 35%; Đẩy mạnh ứng dụng CNC trong lĩnh vực nông nghiệp; Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 150
Tất cả: 48911682