Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ tư bầu bổ sung, thay thế ủy viên Ban chấp hành

 

Sáng ngày 12/7/2022, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 khóa IV và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra và và đại biểu là đại diện lãnh đạo của các HTX trong tỉnh tham dự.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo sơ kết hoạt động Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh; thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV; bầu bổ sung thay thế Ủy viên Ban chấp hành khóa IV.

Theo  số liệu báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 472 tổ hợp tác và 152 HTX, với tổng số vốn điều lệ là 471,434 tỷ đồng, vốn hoạt động là 1.226,261 tỷ đồng, thu hút 4.170 lao động và 11.866 thành viên. Có 10 HTX được thành lập mới, tạm ngưng hoạt động 01 HTX, giải thể 02 HTX. Để khắc phục khó khăn sau dịch bệnh covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT, các HTX đã triển khai thực hiện các biện pháp phục hồi sản xuất sau dịch, một số HTX đã tập hợp được thành viên, tổ chức thêm ngành nghề, dịch vụ, phát huy được sức mạnh tập thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho thành viên như HTX NN Quyết Thắng, HTX Phước Lập, HTX bưởi da xanh Sông Xoài…Các HTX được thành lập mới hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thành viên và người lao động, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo cho các thành viên.

Phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2022, Liên minh HTX tập trung: Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn thành lập mới 5 HTX để vượt chỉ tiêu kế hoạch năm;  Tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật HTX 2012 và các văn bản liên quan về HTX cho các HTX, thành viên HTX, và các đối tượng có liên quan kịp thời nắm bắt thi hành ( Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương); Tư vấn, xây dựng các mô hình liên kết các hợp tác xã  xây dựng và nhân rộng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các hợp tác xã  trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; Tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc chuyển đổi, thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã  theo Nghị định 45/NĐ- CP của Chính phủ.

Tại Hội nghị có 06 ý kiến phát biểu của HTX là thành viên Ban chấp hành, đại diện lãnh đạo HTX, chủ yếu tập trung vào các vấn đề về chính sách hỗ trợ giao đất cho HTX, về thuế và các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi của HTX.

Hội nghị đã bầu bổ sung, thay thế 01 Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV, đến nay số lượng Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đủ số lượng theo cơ cấu đã được Đại hội IV thông qua.

Loan Lê


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 50030673