Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII vào cuộc sống.

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua ( tổ chức tại thủ đô Hà Nội, từ  ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022) đã thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về những đạt được; phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.  Hội nghị đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới".

 Ảnh: Đông Hiếu (Báo BR-VT)

Ngày 16/6/2022, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới".

Tại Nghị quyết số 20-NQ/TW trên cơ sở đánh giá tình hình, xác định quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết đã đề ra các mục tiêu cụ thể phấn đấu:

Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá trong đó, có ít nhất 50%  tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

Đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiếu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia xây dựng các chuỗi liên kết. Phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh HTX Quốc tế (ICA) công nhận. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Nghị quyết cũng nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp để các Bộ, ngành địa phương các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX ( Nghị quyết số 13-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tiếp thu Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành sẽ cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát hợp với  yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương; ban hành Chương trình hành động để triển khai, thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Để tinh thần, chủ trương của Nghị quyết 20-NQ/TW  đi vào cuộc sống, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm lớn, sớm được triển khai tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

                                                                                                                                                                   Nguyễn Ngọc Thương

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 49939705