Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chiều 30/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các nội dung như: Xây dựng văn bản chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về KTTT, HTX; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin của 2 cơ quan tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về KTTT, HTX; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh...

Đ/c Lê Văn Minh, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đ/c Nguyễn Ngọc Thương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ký kết thống nhất triển khai phối hợp thực hiện tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 - 2025. ẢnhPhòng Thông tin - Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Vận động nhân dân tìm hiểu và tham gia thành viên các HTX, tổ hợp tác phát triển sản xuất có hiệu quả, để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện tuyên truyền giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của HTX, khuyến khích bà con tham gia KTTT. Đồng thời, trao đổi thông tin các vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật về HTX, kết quả thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, KTTT, HTX trong mọi tầng lớp nhân dân; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, kiến nghị của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, HTX. 

Bài: Tuệ Lâm


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 49939673