Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

9 tháng: Thành lập mới 16 HTX

9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới được 16 HTX trong các lĩnh vực nông nghiệp (11 HTX), thương mại – dịch vụ (02 HTX), thủy sản (03 HTX).  Không có HTX chuyển tiếp, đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012; giải thể 03 HTX: HTX  NN Phước Hội ( huyện Đất Đỏ), HTX NN DV xã Xuyên Mộc và HTX NN DV TM DL Cộng Đồng ( huyện Xuyên Mộc); tạm ngưng hoạt động 01 HTX ( HTX ĐT và PT chợ Bình Châu). Như vậy đến nay trên địa bàn tỉnh có 156 HTX, trong đó có 83 HTX nông nghiệp, 22 HTX thuỷ sản, 15 HTX vận tải, 07 Quỹ tín dụng nhân dân và 29 HTX dịch vụ - thương mại. Các HTX thu hút 12.082 thành viên, 4.286 lao động, tổng vốn điều lệ là 468,134 tỷ đồng, vốn hoạt động là 1.222,960 tỷ đồng.

 9 tháng đầu năm 2022,  một số HTX tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, qua đó, góp phần tăng diện tích canh tác, quy mô và chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt, doanh thu hàng năm tăng, hợp tác xã đã quan tâm, chú trọng phát triển kinh tế hộ thành viên,  mở rộng dịch vụ đa dạng, thực hiện kế hoạch đề ra tập hợp được thành viên, tổ chức dịch vụ phát huy được sức mạnh tập thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho thành viên:  HTX nông nghiệp công nghệ cao BR - VT; HTX nông nghiệp dịch vụ du lịch Bầu Mây; HTX NN Quyết Thắng; HTX NN và DV An Nhứt; HTX NN CNC VGP; HTX Phước Lập; HTX khai thác thủy sản Quyết Thắng; HTX hải sản Nguyên Phát; HTX dịch vụ vận tải Châu Đức; HTX TM DV Phong Phú; QTD Long Điền; QTD Bình Châu; QTD Hòa Bình... Hợp tác xã mới thành lập với ngành nghề được bổ sung như: HTX nhà đất Đô Lương, đây là HTX đầu tiên với mô hình dịch vụ kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Mô hình trồng sầu riêng được bổ sung vào trái cây của các HTX trên địa bàn tỉnh ( HTX sầu riêng 9 Bê). Thành viên HTX áp dụng mô hình trồng theo hướng hữu cơ, nên sản lượng thu hoạch cho năng suất cao, đầu ra ổn định mang lại thu nhập cao cho các thành viên. Chi nhánh HTX dịch vụ nông nghiệp và Thương mại Chợ Việt khởi công xây dựng nhà máy vi tảo công nghệ cao đầu tiên tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

PKH


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 50030650