Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển kinh tế tập thể:Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động

Tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh vào tháng 01/2022 nhận định: Khu vực kinh tế tập thể tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; xác định xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nắm vững hơn về mô hình, bản chất hợp tác xã kiểu mới chính là tổ chức của người dân, do dân cùng nhau liên kết lại để giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên, trong đó đại bộ phận là những người sản xuất nhỏ, người yếu thế, người nghèo trình độ, năng lực hạn chế; điều này vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội, là một công cụ xóa đói, giảm nghèo, phát triển cộng đồng, có đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Mô hình nuôi tôm theo công nghệ SAR của HTX nông nghiệp Quyết Thắng, Tp. Bà Rịa đem lại

 hiệu quả kinh tế cao, ổn định.

 

Ngày 16/6/2022, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu qủa kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (chương trình số 20-CTr/TU ngày 14/10/2022). Tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt tới các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh về tình hình thực tế của địa phương và xu hướng phát triển hợp tác xã, từng bước tạo môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho các hợp tác xã.

Tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng; thành lập mới; ứng dụng khoa học kỹ thuật; vốn; đất đai; tiếp thị và mở rộng thị trường; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt khó, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh để vươn lên phát triển, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả như: Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng ứng dụng công nghệ cao SAR trong nuôi tôm công nghiệp; Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài với việc phát triển diện tích trồng bưởi da xanh mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên kết hợp với việc mở hội quán; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Nhứt với việc tổ chức sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP kết hợp với thu mua, sấy và bảo quản sau thu hoạch sản phẩm cho thành viên; Hợp tác xã nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây; Hợp tác xã Rau sạch Sunny Farm; Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Nhân Tâm; Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Xà Bang; Hợp tác xã dịch vụ thủy sản Đức Thịnh; Hợp tác xã dịch vụ khai thác thủy sản Quyết Thắng; Hợp tác xã nông nghiệp nuôi trồng thủy sản Len… liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thương mại dịch vụ thực phẩm an toàn Tiện Lợi với các sản phẩm chế biến tiện lợi cho bữa ăn của gia đình Việt. Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao VGP ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao "áp dụng trồng dưa lưới trong nhà màng". Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao BR-VT (với sản phẩm nấm Linh chi, đông trùng hạ thảo, tinh dầu). Hợp tác xã lương thực Thái Hùng kinh doanh sản phẩm gạo. Hợp tác xã bánh khọt Vũng Tàu phát triển sản phẩm đặc sản địa phương. Hợp tác xã hải sản Nguyên Phát với sản phẩm thủy sản và muối ngâm chân thảo dược. Các hợp tác xã du lịch kinh doanh dịch vụ tắm biển ở Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu phát triển dịch vụ phù hợp với hoạt động du lịch của tỉnh. Chi nhánh HTX dịch vụ nông nghiệp và Thương mại Chợ Việt khởi công xây dựng nhà máy vi tảo công nghệ cao đầu tiên tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy vi tảo công nghệ cao ở thị xã Phú Mỹ  của

Chi nhánh HTX dịch vụ nông nghiệp và thương mại Chợ Việt.

 

Đánh giá và ghi nhận kết quả của khu vực kinh tế tập thể, tổng kết hoạt động năm 2021 UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối thi đua hợp tác xã  cho 4 đơn vị ( Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Bình, Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng, Hợp tác xã dịch vụ vận tải Quyết Tiến và Hợp tác xã dịch vụ khai thác thủy sản Quyết Thắng). Nhân ngày doanh nhân Việt Nam do UBND tỉnh tổ chức vào tháng 10/2022 vừa qua, có 02 hợp tác xã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhận Bằng khen của UBND tỉnh (Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thương mại dịch vụ thực phẩm an toàn Tiện Lợi, Quỹ tín dụng nhân dân Bình Châu).

Thời gian tới, tiếp tục xác định vai trò nòng cốt của hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể, tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng lao động cho thành viên hợp tác xã. Có chính sách khuyến khích cán bộ trẻ có trình độ, năng lực tham gia vào các chức danh quản lý, điều hành hợp tác xã; chính sách hỗ trợ học phí cho con em các hộ thành viên đào tạo trung cấp, đại học về phục vụ cho hợp tác xã. Tăng cường tư vấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; trọng tâm là thu hút đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Tổ chức nhiều mạng lưới tổ hợp tác sản xuất giống các loại ứng dụng công nghệ cao, có hàm lượng khoa học cao theo yêu cầu sản xuất của các tổ chức kinh tế hợp tác. Hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và chỉ dẫn địa lý cho các tổ hợp tác, hợp tác xã tiến đến xây dựng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Đồng thời, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã, để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế tập thể; kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh hợp tác xã các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan đến kinh tế tập thể.

Về mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 560 tổ hợp tác với khoảng  4.970 thành viên, 230 hợp tác xã và 01 liên hiệp hợp tác xã với khoảng 11.900 thành viên. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm khoảng 60% trên tổng số hợp tác xã. Có khoảng 30% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất.

Vì vậy, để kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã thực sự trở thành nhân tố tích cực, phát triển bền vững bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, ngành cùng chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của Liên minh hợp tác xã tỉnh, mỗi hợp tác xã phải vươn lên tự khẳng định mình. Các hợp tác xã phải tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mở rộng, phát triển trong giai đoạn mới.

                                                                      Nguyễn Thị Loan

            (Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh)

Tính đến hết tháng 10/2022, trên địa bàn tỉnh có 164 HTX, với tổng số vốn điều lệ khoảng 501,284 tỷ đồng, thu hút khoảng 11.650 thành viên. Các hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp 110 hợp tác xã (chiếm 67,07%), giao thông vận tải 16 hợp tác xã (chiếm 9,76%), thương mại dịch vụ 31 hợp tác xã (chiếm 18,9%) và 7 quỹ tín dụng nhân dân (chiếm 4,27%).

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 51793400