Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 5, khóa IV

Sáng ngày 5/01/2023, Liên minh HTX tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, khóa IV và tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí là ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra và đại diện lãnh đạo một số các HTX trong tỉnh tham dự.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Kiểm tra năm 2022; bầu bổ sung thay thế Ủy viên Ban chấp hành khóa IV; khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong phong trào xây dựng và phát triển HTX năm 2022; phát động thi đua năm 2023.

Các HTX đạt thành tích năm 2022 nhận Giấy khen của Liên minh HTX tỉnh

Theo báo cáo, năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 472 tổ hợp tác, 160 HTX, trong đó có 85 HTX nông nghiệp, 23 HTX thủy sản, 15 HTX vận tải, 07 Qũy TDND và 30 HTX dịch vụ thương mại với 12.031 thành viên, thu hút 4.335 lao động, với tổng vốn điều lệ là 470,358 tỷ đồng, vốn hoạt động 1.224,731 tỷ đồng. Năm 2022, thành lập mới 20 HTX, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tạm ngưng hoạt động 01 HTX;  giải thể 03 HTX. Tổng số HTX được xếp loại năm 2022 là 140 HTX, 41 HTX xếp loại giỏi chiếm 29,3%; 43 HTX xếp loại khá chiếm 30,7%; 56 HTX xếp loại trung bình chiếm 40% và 20 HTX không xếp loại do mới thành lập. Mặc dù còn nhiều khó khăn do phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhưng nhìn chung các HTX đã nỗ lực vươn lên, phát huy được sức mạnh tập thể, tổ chức thêm ngành nghề, dịch vụ đầu vào đầu ra cho thành viên, tìm kiếm thị trường, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá bán sản phẩm nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động. Các HTX mới thành lập đa dạng trong các ngành, lĩnh vực, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao (cấp mã vùng trồng, việtGap, GloblaGap, sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên) đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; một số HTX đã xây dựng được chuỗi liên kết trong sản xuất, thực hiện việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023: Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển 35 tổ hợp tác có đăng ký thành lập theo quy định; tư vấn, thành lập mới 10 HTX với khoảng 200 thành viên. Doanh thu bình quân mỗi HTX đạt khoảng 1,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân của các thành viên đạt từ 5,5- 6 triệu đồng/tháng, tổng số HTX xếp loại khá, giỏi đạt 65%; tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tổ chức mở 05 lớp tuyên truyền Luật HTX 2012 (sửa đổi) và các văn bản pháp luật mới cho HTX, cán bộ phụ trách HTX ở địa phương. Mở 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, thành viên HTX; tổ chức và tham gia 06 chương trình xúc tiến thương mại; tư vấn, xây dựng các mô hình liên kết, các HTX xây dựng và nhân rộng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; Tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày HTX Việt Nam 11/4/2023 kết hợp Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh (1993-2023); tiếp tục tham mưu việc giải thể Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể, thành lập mới Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Hội nghị có 10 ý kiến phát biểu của các Ủy viên Ban chấp hành, đại diện lãnh đạo HTX, chủ yếu tập trung vào các vấn đề về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, về vốn, về hỗ trợ liên kết giữa các HTX để quảng bá, giới thiệu sản phẩm HTX trong tỉnh và các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi của HTX.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị, đồng thời đề nghị ủy viên Ban chấp hành ở các sở, ngành, UBND các địa phương thường xuyên quan tâm, phối hợp cùng Liên minh HTX tỉnh trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã ban hành có liên quan đến kinh tế tập thể để hỗ trợ cho các HTX phát triển, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Kế hoạch 3759/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn của tỉnh; thường xuyên quan tâm, lãnh đạo kiện toàn về mặt tổ chức của các HTX trên địa bàn, xử lý dứt điểm các HTX không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả theo qui định của Luật HTX; đối với các HTX cần phải nâng cao năng lực tự chủ, hoạt động theo qui định của pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ lợi ích của thành viên, huy động các nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức tham gia thành viên; nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nghề cho thành viên, người lao động gắn với sản phẩm chính của HTX.

Tại Hội nghị bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban chấp hành. Khen thưởng 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng và phát triển HTX năm 2022

Loan Lê


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 50242431