Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Hội nghị cán bộ công chức Liên minh HTX tỉnh năm 2023

Ngày 06/01/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, có 14/14 cán bộ, công chức cơ quan tham dự. Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan Liên minh HTX năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023; báo cáo tài chính công đoàn năm 2022; Phát động phong trào thi đua năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Thủ trưởng cơ quan phát biểu tại HNCBCCVC năm 2023

Theo báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan, năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CB.CCVC Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng phong trào kinh tế tập thể tỉnh nhà phát triển, kết quả: Tư vấn tuyên truyền thành lập 20 HTX mới (đạt 200% kế hoạch năm), nâng tổng số lũy kế HTX trên địa bàn tỉnh là 160 HTX; vận động 121/160 HTX tham gia là thành viên chính thức của Liên minh HTX tỉnh; Phát hành 06 bản tin kinh tế tập thể; trợ vốn cho 05 HTX với số tiền 2,6 tỷ đồng; chủ trì thực hiện 02 nội dung hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức đoàn cho các HTX tham dự Hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và tổ chức gian hàng chung giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các HTX trong và ngoài tỉnh; tham gia xây dựng Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; góp ý dự thảo Luật HTX năm 2012; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tạo nguồn lực, hỗ trợ cho phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan Liên minh HTX tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt các nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức Liên minh HTX tỉnh trong năm qua; năm 2023 nhiều vấn đề đặt ra cho khu vực kinh tế tập thể, HTX đang có hướng chuyển biến mạnh mẽ sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được ban hành, năm 2023 cũng là năm tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, mục tiêu đề ra cần phải được quan tâm đẩy mạnh hơn nữa, thời gian tới để nhiệm vụ công tác hoàn thành tốt: mỗi cán bộ, công chức tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Tại hội nghị khen thưởng 03 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 11 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Loan Lê


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 50242395