Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng được chú trọng và đầu tư có chiều sâu

Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức kinh tế, tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đem lại lợi ích không nhỏ cho thành viên, xã hội và nhà nước. Hoạt động hiệu quả của các hợp tác xã tạo nền tảng thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Mấy năm gần đây việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng được nhà nước tiếp tục quan tâm và ban hành nhiều chính sách  hỗ trợ, thúc đẩy phát triển.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh có số lượng 160 HTX, trong đó có 85 HTX nông nghiệp, 23 HTX thủy sản, 15 HTX vận tải, 07 QTD nhân dân và 30 HTX dịch vụ thương mại. Đáng chú ý, trong 108 HTX nông nghiệp, thủy sản thì có 83 HTX đang hoạt động trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới, góp phần khẳng định vai trò và vị thế của HTX trong phát triển kinh tế ở địa phương.

 Mô hình phun thuốc bằng máy bay của HTX nông nghiệp UDCNC Lá Xanh

Sự phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp đã thu hút và tạo công ăn việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp cho nhiều lao động nông thôn và góp phần ổn định thu nhập của người lao động trong các hợp tác xã. Ngoài ra, các hợp tác xã nông nghiệp đã thể hiện có hiệu quả vai trò tập hợp, vận động bà con nông dân tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất; từng bước thực hiện việc liên doanh, liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản cho thành viên và nông dân hướng đến góp phần hoàn thành các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Nông thôn mới.

Trong những năm trở lại đây, với mục tiêu thúc đẩy phát triển hợp tác xã gắn với ứng dụng công nghệ cao và chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có nhiều hợp tác xã ứng dụng Công nghệ cao vào sản xuất tiêu biểu như:

 Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Bà Rịa – Vũng Tàu, ngành nghề sản xuất kinh doanh của hợp tác xã là sản xuất tinh dầu bằng công nghệ cao. Hiện nay, hợp tác xã đang liên kết với người dân tại địa phương và các địa phương khác trồng và thu hoạch sả để cung cấp cho hợp tác xã đồng thời ứng dụng các loại máy móc, thiết bị công nghệ cao, hiện đại trong chế biến, chiết xuất tinh dầu. Bên cạnh đó, hợp tác xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng mô hình liên kết cây ăn quả theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.

Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lá Xanh được thành lập năm 2021 với 7 thành viên. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là trồng lúa và ứng dụng máy bay không người lái trong công đoạn phun thuốc bảo vệ thực vật giúp tiết kiệm thời gian, chi phí lao động, nâng cao hiệu quả và giúp tăng thu nhập hợp tác xã góp phần ổn định và cải thiện thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Ngoài ra, hợp tác xã đang liên kết với các thành viên và người dân tại địa phương sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ cũng như đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình liên kết lúa gạo theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.

 Hợp tác xã Chợ Bến được thành lập đầu năm 2021 với 11 thành viên. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là nuôi trồng thủy sản nội địa (sản phẩm nuôi tôm công nghệ cao), hiện nay hợp tác xã  đang liên kết với các thành viên hợp tác xã  nuôi tôm cũng như đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình liên kết sản phẩm tôm theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.

 Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài, được thành lập năm 2013 với 120 thành viên và tổng diện tích canh tác là 135 héc ta trồng bưởi. Hợp tác xã đã hướng dẫn các thành viên kỹ thuật, quy trình canh tác theo hướng VietGap cũng như bao tiêu sản phẩm cho các thành viên. Bên cạnh đó, hợp tác xã  ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất và sản phẩm bưởi đã được Cục Sở hữu trí tuệ  thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu Chứng nhận nên giá trị và chất lượng sản phẩm được nâng cao từ đó tăng tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, giúp người nông dân sản xuất tăng thu nhập và ổn định đời sống. Hiện nay, hợp tác xã được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn lựa chọn làm hợp tác xã  điển hình trong tổng số 66 hợp tác xã  trên cả nước được lựa chọn xây dựng kế hoạch hỗ trợ mô hình hợp tác xã  nông nghiệp điển hình giai đoạn 2022 – 2025.

Tiếp tục phát huy thế mạnh của kinh tế tập thể, cũng như nâng cao nhận thức của người dân cũng như thành viên hợp tác xã về vai trò, vị trí và bản chất của hợp tác xã  kiểu mới, lợi ích khi tham gia hợp tác xã. Năm 2023, phấn đấu để tăng thêm 10 hợp tác xã mới và xử lý dứt điểm các hợp tác xã hoạt động yếu kém; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về phát triển sản xuất gắn với du lịch và an toàn lao động trong sản xuất cho 405 học viên; hỗ trợ đưa 20 cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt trong sản xuất và chế biến, bảo quản sản phẩm; số lượng hợp tác xã  hoạt động xếp loại tốt, khá đạt 68% tổng số hợp tác xã.

Lài Nguyễn


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 51095045