Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Tổ chức các lớp tuyên truyền giới thiệu những điểm mới và nội dung triển khai, thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2023

Từ ngày 16-18/10/2023, Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức  03 lớp tuyên truyền Giới thiệu những điểm mới và nội dung triển khai, thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2023 tại các huyện Châu Đức, huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu.

Quang cảnh lớp tuyên truyền Luật HTX 2023 tại huyện Long Điền

Tham dự các lớp tuyên truyền có 150 học viên là cán bộ phòng tài chính kế hoạch, phòng kinh tế các địa phương và các cán bộ quản lý, thành viên của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tuyên truyền các học viên được nghe Thạc sỹ Phạm Thị Thu Tâm, Giảng viên Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam giới thiệu 11 điểm mới của Luật HTX năm 2023.

Ngày 17/7/2023,  Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp lần thứ 5 nhằm tạo động lực cho hợp tác xã phát triển. Luật Hợp tác xã năm 2023 gồm 12 chương, 115 điều, có hiệu lực từ 01/7/2024.  Luật quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản và hoạt động có liên quan của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chính sách của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đồng thời, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia, phát triển thành viên; loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường; xây dựng hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, giúp nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống các thành viên và góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Luật HTX 2023 mở rộng phạm vi điều chỉnh và bổ sung đối tượng áp dụng; giảm số lượng thành viên tối thiểu tham gia HTX, LHHTX, bổ sung định nghĩa về tổ hợp tác; bổ sung làm rõ các quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Quyết định việc tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động. Được sản xuất, kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Yêu cầu thành viên đăng ký nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho thành viên. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi hoàn thành nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của thành viên theo quy định của Điều lệ hoặc pháp luật có liên quan. Cung cấp dịch vụ, tổ chức hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa vì mục tiêu chăm lo đời sống của thành viên, cộng đồng và phát triển bền vững. 

 Luật Hợp tác xã năm 2023 có nhiều nội dung mới về nhóm quy định: Bản chất hợp tác xã, phát triển thành viên hợp tác xã; mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển; nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hợp tác xã; tổ hợp tác và tổ chức đại diện; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể.

PKH


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 51384755