Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Trang tin đại hội

Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng tổ chức đại hội nhiệm kỳ IV.

Trong 02 ngày 24 - 25/01/2019, Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2024). Tham dự đại hội HTX có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa, UBND phường Long Hương cùng có 81 thành viên HTX tham dự.

HTX nông nghiệp Quyết Thắng, là HTX hình thành và phát triển sớm trên địa bàn tỉnh (hình thành từ các tổ đội sản xuất năm 1986), đến nay HTX vẫn giữ nguyên những giá trị tốt đẹp của loại hình HTX cả về mặt kinh tế và mặt xã hội.

 

 

 

 

 

Hoạt động đoàn thể trong HTX thường xuyên được quan tâm, củng cố, HTX có 01 Chi bộ gồm 06 đảng viên, trong đó có 01 người là đảng viên - thành viên Hội đồng quản trị và là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bà Rịa. Bên cạnh đó, HTX còn tổ chức Chi hội phụ nữ với 51 hội viên và Chi hội nông dân gồm 81 thành viên. Đây là những tổ chức đoàn thể giúp thành viên trong HTX có nhiều cơ hội trao đổi trong sản xuất kinh doanh, trong việc phái triển kinh tế hộ thành viên, hỗ trợ nhau tiếp cận các chính sách của nhà nước. Đây cũng là những tổ chức hỗ trợ bộ máy quản lý của HTX thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc đưa ra và triển khai phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của HTX.

 

 Về hoạt động sản xuất kinh doanh: tài sản chung của HTX gồm 336,58 ha đất, phân bổ ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn tỉnh (38,73 ha trên thị xã Phú Mỹ, 222,19 ha trong phường Long Hương, TP.Bà Rịa, 75,66 ha trong phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) và thuộc nhiều loại đất khác nhau (đất trồng lúa 41,7 ha, nuôi trồng thủy sản 238,49 ha, trồng rừng 11,99 ha, trồng rau an toàn 3,83 ha, trồng khoai mỳ 38,73 ha và đất chuyên dùng trụ sở, nhà kho, giao thông là 1,84 ha).

Diện tích đất trên HTX tổ chức sản xuất theo 2 hình thức: Một là giao dài hạn cho thành viên tự sản xuất theo kế hoạch của HTX và thành viên hàng năm nộp khoán lại cho HTX; hai là HTX đầu tư sản xuất kinh doanh bằng nguồn vốn của HTX.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kế hoạt động của HTX nhiệm kỳ III (2012 – 2017). Báo cáo đã chỉ ra những mặt thuận lợi, khó khăn, hạn chế của HTX trong điều kiện hiện nay. Một số thuận lợi như: Được sự quan tâm của đảng ủy, UBND các cấp và sự đoàn kết gắn bó của thành viên HTX trong sản xuất kinh doanh thì HTX cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Khó khăn của HTX hiện nay là xu thế phát triển của ngành nông nghiệp từ truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ và quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh trên địa bàn, các yếu tố môi trường ô nhiễm, giá cả bấp bênh … Khó khăn vướng mắc nữa của HTX là việc áp dụng các cơ chế chính sách với HTX còn nhiều vướng mắc, có những kiến nghị qua nhiều cấp, ngành. Có những kiến nghị kéo dài hơn 10 năm. Một trong những khó khăn nội tại của HTX nữa là việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ, đảm bảo tốt nhu cầu công việc.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và thống nhất bộ máy điều hành của HTX gồm giám đốc là thành viên của HĐQT và phó giám đốc. Ông Trương Thanh Tuấn tái đắc cử và được bầu là Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Kim Chuyên tái đắc cử và được bầu là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc HTX.

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ IV. Trong đó có những nét đột phá như: chuyển đổi một số diện tích đất trồng bạch đàn, trồng lúa sang nuôi tôm siêu thâm canh (hiện nay đang triển khai); phát triển trồng rau theo công nghệ cao; chuyển đổi 05 ha diện tích trồng lúa sang trồng hoa nhằm xây dựng vườn hoa HTX, mở thêm hoạt động tham quan du lịch; xây dựng nhà nuôi yến. Đây là những hướng đi mới của HTX, phương án này dự trên hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có, ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và phù hợp với xu hướng phát triển của địa phương, xã hội.

Để HTX thực hiện tốt phương án hoạt động của mình trong nhiệm kỳ IV, ngoài nguồn lực hiện có về con người, bộ máy tổ chức và tài chính HTX cũng rất mong nhận được sự quan tâm của nhà nước trong việc áp dụng, giải quyết cơ chế chính sách đối với HTX một cách phù hợp để HTX yên tâm sản xuất kinh doanh, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho thành viên. 

 Xuân Thành

  Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình: Tổ chức đại hội thành viên thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ V (2019-2023).

  Ngày 20/3/2017, Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ V (2019-2023). Quỹ tín dụng Hoà Bình hoạt động chủ yếu trên địa 03 xã Hòa Bình, xã Hòa Hưng và xã Hòa Hội nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để cho vay thành viên và các hộ nghèo vùng nông thôn huyện Xuyên Mộc.

Theo báo cáo tổng kết năm 2018, các chỉ tiêu thực hiện Qũy tín dụng cơ sở Hòa Bình đạt được: Tổng nguồn vốn hoạt động là 38,8 tỷ đồng (tăng 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017). Doanh số huy động  là: 54,9 tỷ đồng. Doanh số cho vay là: 43,8 tỷ đồng với 453 lượt thành viên vay vốn. Doanh số thu nợ là 42,7 tỷ đồng, dư nợ tín dụng cho vay thành viên đến là 34,4 tỷ đồng đạt 91,71% kế hoạch năm. Công tác phát triển thành viên luôn được Quỹ chú trọng quan tâm, trong năm kết nạp 112 thành viên mới, 41 thành viên rút khỏi QTD tổng số thành viên của quỹ đến ngày 31/12/2018 là 821 thành viên. Kết quả kinh doanh năm 2018 Quỹ có lợi nhuận trước thuế đạt 430 triệu đồng, tăng so với thực hiện năm 2017 là 89 triệu đồng. Kế hoạch năm 2019, Quỹ phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Tổng nguồn vốn hoạt động là 45,5 tỷ đồng (tăng 6,6 tỷ đồng); phát triển thêm 60 thành viên mới nâng tổng số cuối năm 2019 là 881 thành viên; mở rộng địa bàn hoạt động xã Bầu Lâm thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đảm bảo cho sự phát triển của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hoà Bình ổn định, bền vững. Quỹ phấn đấu mục tiêu tăng trưởng tín dụng để đạt lợi nhuận trước thuế là 450 triệu đồng trong năm 2017. Phương hướng nhiệm kỳ V (2019-2023), quỹ phấn đấu bình quân hàng năm kết nạp từ 60-100 thành viên mới, nâng tổng số thành viên đến năm 2021 là 1.250 thành viên; chỉ tiêu mức tăng trưởng tín dụng tăng từ 6-7%/năm và phấn đấu đến năm 2023, tổng nguồn vốn và dư nợ cho vay thành viên đạt 56,9 tỷ đồng. Đại hội bầu bổ sung 01 ủy viên vào hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Bình Nguyên Vũ.

 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Bình Châu: Tổ chức đại hội thành viên năm 2018.

          Ngày 22/03/2019, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Bình Châu đã tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018. Quỹ tín dụng Bình Châu hoạt động chủ yếu trên địa bàn hai xã Bình Châu và Hòa Hiệp, với ngành nghề kinh doanh tiền tệ, nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ vốn kịp thời cho thành viên phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, tiêu dùng. Đến tham dự đại hội có đại diện của Ủy ban nhân dân: xã Bình Châu, xã Hòa Hiệp, đại diện chi nhánh ngân hàng nhà nước, đại diện Liên minh HTX tỉnh và sự hiện diện của các thành viên qũy tín dụng nhân dân Bình Châu tham dự.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, QTD Bình Châu kết nạp thêm 190 thành viên nâng tổng số thành viên của quỹ lên 798 người. Vốn hoạt động là 42,9 tỷ đồng (giảm 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017). Doanh số cho vay là 64,2 tỷ đồng (tăng 11,4 tỷ đồng  so với năm 2017). Kết quả năm 2018, Quỹ có chênh lệch thu nhập so với chi phí là 322 triệu đồng, đây là năm thứ 4 liên tiếp quỹ hoạt động có lãi.

           Đến tham dự và chúc mừng đại hội của Quỹ Bình Châu, Ông Nguyễn Lợi, Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2018 của Quỹ và đề nghị trong hoạt động năm 2019 sắp tới để hoạt động ổn định và phát triển quỹ phải nâng chỉ tiêu dư nợ. Phát huy kết quả đạt được Quỹ tín dụng nhân dân Bình Châu phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2019: Thực hiện theo lộ trình tái cơ cấu quỹ tín dụng;  kết nạp thêm 150 thành viên mới;  tăng nguồn vốn điều lệ lên 3,1 tỷ đồng, nguồn vốn hoạt động 45,1 tỷ đồng; phấn đấu kết quả hoạt động kinh doanh đạt lợi nhuận là 390 triệu đồng. Để đạt các chỉ tiêu nêu trên, hội đồng quản trị quỹ Bình Châu đề ra các giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác kiểm soát tín dụng, áp dụng mức phí hỗ trợ cho vay thành viên, khuyến khích vay cho các dự án khả thi với các sản phẩm cụ thể; mở rộng quy mô hoạt động phù hợp với khả năng của tổ chức, tăng cường nguồn vốn hoạt động từ huy động tiền gửi; thực hiện nghiêm túc các giới hạn an toàn trong hoạt động theo quy định của ngân hàng nhà nước; hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng nhà nước xin mở rộng địa bàn hoạt động tại xã Tân Lâm, xin mở phòng giao dịch tại xã Bình Châu; tăng cường đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và nâng cao trình độ cán bộ chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu phục vụ thành viên tốt hơn để Quỹ hoạt động và phát triển.

 Qũy tín dụng  nhân dân liên phường Vũng Tàu: Tổ chức đại hội thành viên thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ VII (2019-2023).

 Ngày 25/4/2019, Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Vũng Tàu  tổ chức đại hội thành viên thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ VII (2019-2023).

Theo báo cáo tổng kết đánh giá năm 2018 là năm cuối của nhiệm kỳ VI, QTD liên phường Vũng Tàu trong hoạt động luôn bám sát hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn hoạt động. Trong công tác tín dụng, quỹ giải ngân hàng ngàn lượt cho thành viên vay vốn, tạo điều kiện cho nhiều thành viên thoát nghèo, phát triển kinh tế ổn định và làm ăn có lãi. Phải kể đến là những món vay quỹ triển khai tại chợ mới Vũng Tàu đã duy trì được 21 năm nay, kết quả kinh doanh thu lợi nhuận không cao nhưng giúp cho bà con tiểu thương thoát khỏi tình trạng vay chợ đen với lãi suất cao. Về công tác huy động vốn, quỹ  phấn đấu huy động vốn với chất lượng uy tín, luôn tạo sự gần gũi thân thiện với khách hàng nhằm mục tiêu huy động vốn nhàn rỗi trong khu dân cư để đáp ứng nhu cầu cho vay giúp các thành viên phát triển sản xuất. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, QTD liên phường Vũng Tàu kết nạp thêm 37 thành viên mới, khai trừ và chấm dứt tư cách thành viên là 59 người,  tổng số thành viên của quỹ lên 708 người. Vốn hoạt động là 56,7 tỷ đồng (giảm 2,5 tỷ đồng so với đầu năm). Dư nợ cho vay là 43,5 tỷ đồng (giảm 1,3 tỷ đồng  so với đầu năm). Kết quả năm 2018, Quỹ có chênh lệch thu nhập so với chi phí là 386 triệu đồng (đạt 77% so với kế hoạch năm).

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ thể hiện như sau: tổng nguồn vốn đạt 51,5% so với kế hoạch; dư nợ đạt 51,2% so với kế hoạch; kết nạp thành viên mới đạt 28,3% và lợi nhuận đạt 77% so với kế hoạch. Nhìn chung các chỉ tiêu của kế hoạch nhiệm kỳ VI không đạt như mong muốn.

 Khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ qua, HĐQT đề ra phương hướng nhiệm kỳ VII (2019-2023) là: Quỹ tiếp tục củng cố bộ máy để điều hành và phát triển bám sát điều lệ quy chế hoạt động quỹ; tăng cường nguồn vốn từ huy động tiền gửi trong thành viên và hỗ trợ thành viên sử dụng vốn hiệu quả; thực hiện tốt quy chế, đảm bảo an toàn tài sản, hạn chế rủi ro tín dụng; tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ xây dựng đội ngũ kế thừa, cụ thể các chỉ tiêu: Tổng nguồn vốn đạt 120 tỷ, trong đó vốn huy động 108 tỷ, vồn điều lệ và các quỹ 9 tỷ, nguồn vốn khác 3 tỷ; (dư nợ cho vay 95 tỷ), lợi nhuận đạt 500 triệu đồng/năm.

Quỹ tín dụng nhân dân Phước Hải: Tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018

 Ngày 26/04/2019, Quỹ tín dụng nhân dân Phước Hải đã tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018. Quỹ tín dụng Phước Hải hoạt động chủ yếu trên địa bàn thị trấn Phước Hải và hai xã Lộc An, xã Phước Hội, nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để cho vay thành viên và các hộ nghèo trong địa bàn.

Năm 2018, theo báo cáo kết quả tình hình hoạt động của QTD Phước Hải gặp khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế. Quỹ kết nạp thêm 138 thành viên nâng tổng số thành viên của quỹ lên 724 thành viên. Vốn hoạt động  là 27,7 tỷ đồng (giảm 3,6 tỷ đồng so đầu năm). Vốn huy động là 25,2 tỷ đồng (đạt 100,9% so với kế hoạch). Doanh số cho vay là 29,6 tỷ đồng (đạt 86,6% kế hoạch năm). Kết quả năm 2018, Quỹ có chênh lệch thu nhập so với chi phí là 342 triệu đồng, khắc phục lỗ lũy kế năm 2017. Phương hướng năm 2019, Quỹ tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động QTD, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tăng cường mở rộng dịch vụ đầu tư hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế;  kết nạp 92 thành viên mới nâng tổng số thành viên đến cuối năm 2019 là 816;  tăng vốn góp xác lập thành viên và vốn góp thường niên;  hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin thuê đất xây dựng trụ sở làm việc mới. Quỹ phấn đấu mục tiêu tăng trưởng tín dụng, tổng nguồn vốn là 30 tỷ đồng, dư nợ cho vay 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 380 triệu đồng trong năm 2019. 

Tham dự và phát biểu tại Đại hội Ông Nguyễn Lợi, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh nhấn mạnh Quỹ muốn phát triển ổn định phải tăng cường công tác cho vay thành viên. Khó khăn của quỹ trong việc xúc tiến thủ tục thuê đất xây dựng trụ sở về phía Ngân hàng nhà nước sẽ có văn bản gửi các ban ngành chức năng phối hợp giải quyết tạo điều kiện cho quỹ ổn định và phát triển.

 Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Xuyên Mộc: Tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ (2019-2023).

Ngày 26/4/2019, Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Xuyên Mộc đã tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ (2019-2023). Quỹ tín dụng Xuyên Mộc hoạt động chủ yếu trên địa bàn thị trấn Phước Bửu và 03 xã Xuyên Mộc, xã Phước Tân, xã Phước Thuận nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để cho vay thành viên và các hộ nghèo vùng nông thôn huyện Xuyên Mộc.

Năm 2018, tình hình hoạt động của QTD Xuyên Mộc tiếp tục duy trì ổn định, trong hoạt động Quỹ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Thông tư 04/2015/TTNHNN ngày 31/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước. Theo báo cáo kết quả tình hình hoạt động của QTD năm 2018, quỹ kết nạp thêm 117 thành viên mới (đạt 117%), tổng số thành viên của quỹ đến ngày 31/12/2018 là 582 thành viên. Tổng nguồn vốn hoạt động  là 31,5 tỷ đồng ( đạt 77% kế hoạch năm), dư nợ cho vay thành viên là 27,8 tỷ đồng (đạt 87% so với kế hoạch). Kết quả năm 2018, Quỹ đạt lợi nhuận sau thuế là 359 triệu đồng (đạt 96% so kế hoạch). Các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ (2014-2018): tổng nguồn vốn là 31,5 tỷ đồng (đạt 81% so với kế hoạch đầu kỳ), dư nợ cho vay là 27,8 (đạt 90% so với kế hoạch đầu kỳ) và lợi nhuận hàng năm so với kế hoạch đầu nhiệm kỳ đạt 123%.

Phương hướng nhiệm kỳ (2019 -2023), QTD Xuyên Mộc tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động QTD; tập trung thực hiện phương án cơ cấu lại QUD gắn với xử lý nợ xấu; hàng năm HĐQT tổ chức thực hiện việc giao chỉ tiêu cho từng nhân viên thực hiện theo kế hoạch đề ra; Tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn trong hoạt động tính ổn định về nguồn vốn,  đảm bảo cơ cấu tài sản hợp lý, các chỉ tiêu cụ thể: kết nạp thành viên mới trung bình 150 thành viên /năm (tỷ lệ tăng 1,03 lần so với năm trước);  tăng tổng nguồn vốn hoạt động từ đầu nhiệm kỳ là 40 tỷ và cuối nhiệm kỳ lên là 48 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1,04 lần so với năm trước).  Quỹ phấn đấu mục tiêu tăng trưởng tín dụng để đạt lợi nhuận bình quân là 450 triệu đồng/năm (tỷ lệ tăng 1,07 lần so với năm trước). 

Nguyễn Loan

 

 

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...
 • 98/2018/NĐ-CP (01/11/2018)
  Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 2377230