Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Thành lập HTX Nông nghiệp An Phát

Ngày 29/03/2019, tại địa chỉ  tổ 3 thôn 2 xã Suối Rao, huyện Châu Đức HTX nông nghiệp An Phát tổ chức hội nghị thành lập.

Đến tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh, Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Châu Đức, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Suối Rao và 9 thành viên HTX. Hội nghị đã thông qua dự thảo Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh và bầu Chủ tịch Hội đồng, kiểm soát viên HTX. Ông Phạm Tuấn Khương được bầu làm quản trị HTX kiêm Giám Đốc HTX, nhiệm kỳ HTX 03 năm.

HTX nông nghiệp An Phát có 09 thành viên, vốn điều lệ 150 triệu đồng. Với ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu là: trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; hoạt động dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ sau thu hoạch; nuôi trồng thủy sản nội địa. Phương hướng thời gian tới HTX sẽ tập trung tổ chức sản xuất cho thành viên, triển khai tư vấn kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX theo ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và HTX sẽ tiếp tục kết nạp thêm thành viên, huy động vốn của thành viên để mở rộng thêm.

Đình Lâm


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...
 • 98/2018/NĐ-CP (01/11/2018)
  Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2377174