Kinh tế - xã hội tỉnh BRVT Kinh tế - xã hội tỉnh BRVT

Tập thể UBND tỉnh họp thông qua một số tờ trình chuẩn bị trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020

Sáng nay (07/11), ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Tập thể UBND tỉnh để nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020. Cùng tham dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm khuyến khích nông dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia thực hiện liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua hợp đồng liên kết để đảm bảo ổn định đầu ra, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dự thảo Tờ trình đề xuất ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một số nội dung như: 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết cho hình thức chủ trì liên kết, mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án liên kết; hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, mức hỗ trợ tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án liên kết. Ngoài ra, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng mô hình khuyến nông, giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, riêng huyện Côn Đảo và các xã có thôn đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí nhưng không quá 02 tỷ đồng/mô hình liên kết; tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP).

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình nêu trên. Chủ tịch đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát cụ thể lại lộ trình thực hiện, đối tượng, mức hỗ trợ, các mô hình liên kết, kinh phí thực hiện sao cho phù hợp với thực tiễn tại mỗi địa phương, sau đó bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và chuẩn bị các nội dung, thủ tục liên quan để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.

* Cũng tại cuộc họp sáng nay, Tập thể UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan nghe báo cáo một số dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết gồm: chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Đề án nghiên cứu thị trường du lịch tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; phê chuẩn dự án thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; đề án mức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn http://baria-vungtau.gov.vn


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 155
Tất cả: 48914116