Kinh tế - xã hội tỉnh BRVT Kinh tế - xã hội tỉnh BRVT

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TWg cao hiệu quả kinh tế tập thể".

Sáng nay (07/8), Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể".

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đình Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, kinh tế tập thể đã có bước phát triển tích cực. Số lượng HTX, tổ hợp tác ngày một tăng. Hoạt động dịch vụ khá đa dạng, hiệu quả và có tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên. Kinh tế tập thể đã tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động, nhất là lao động vùng nông thôn; qua đó góp phần xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 119 HTX và 01 Liên minh HTX với 11.487 thành viên (tăng hơn 100 HTX và hơn 5.100 thành viên so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị Quyết số 13-NQ/TW) và có tổng vốn hoạt động là 645 tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng có 366 tổ hợp tác với hơn 2.700 thành viên và tổng số lao động là hơn 12.100 người, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp và khai thác thủy sản. Theo kết quả đánh giá, xếp loại năm 2018, tỷ lệ HTX đạt loại giỏi chiếm 21%, HTX đạt loại khá chiếm 40%, HTX đạt loại trung bình chiếm 39%. Doanh thu bình quân 1 HTX đạt 1,5 tỷ đồng/năm, gấp 21 lần so với doanh thu bình quân 1 HTX năm 2003. Thu nhập bình quân của thành viên HTX là 54 triệu đồng/năm. Các HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: nông - lâm - ngư nghiệp - diêm nghiệp, thủy sản; thương mại - dịch vụ - du lịch - xây dựng; vận tải; quỹ tín dụng nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Đặng cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể, HTX như: bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX còn thiếu, đa phần là cán bộ kiêm nhiệm; công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương thực hiện quản lý, hỗ trợ phát triển HTX chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Luật HTX của các HTX còn hạn chế; đa số các HTX có quy mô sản xuất nhỏ, vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, chưa xây đựng được chuỗi liên kết...

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2003 - 2018

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các tham luận về: chính sách hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX phát triển; công tác hỗ trợ, triển khai chính sách ưu đãi cho các HTX phát triển; vai trò hỗ trợ, tư vấn cho HTX; đa dạng hoá dịch vụ nông nghiệp - mô hình HTX kiểu mới; vai trò tín dụng trong hỗ trợ cho vay các hộ nghèo.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong việc phát triển kinh tế tập thể của các HTX, tổ hợp tác. Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển như: tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác, HTX trong phát triển kinh tế; nghiên cứu các cơ chế, chính sách, giải pháp để thúc đẩy, nhân rộng các nhân tố, mô hình mới cho các HTX, trong đó quan tâm việc tổ chức thí điểm mô hình hội quán trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Ngoài ra, Ông cũng yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy đảm bảo đủ năng lực để tư vấn, hỗ trợ cho các liên hiệp HTX thành viên và nông dân trong sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2003 - 2018.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử BR-VT

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 98
Tất cả: 25876629