Thông báo Thông báo

Thông báo xả lũ hồ Sông Ray ngày 17/7/2017 cho đến ngày 27/7/2017

Hiện nay công trình hồ chứa nước Sông Ray đang tích nước ở cao trình 67,15m; dung tích hồ là: 120,83 x 106m3; 

1. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình; Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray cụ thể:  

Tên

công trình

 

Dung tích

Thiết kế

( 106 m3)

Dung tích hiện tại

( 106 m3)

Dự kiến thời

gian mở tràn

Lưu lượng

xả

(m³/s)

Cao trình

(m)

Dung tích

( 106 m3)

Hồ

 Sông Ray

215,36

67,15

120,83

8 giờ ngày 17/7/2017

đến 8 giờ 27/7/2017

37,88 ÷ 56,57

2. Khi xả lũ dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ Sông Ray từ sau hồ Sông Ray đến cửa Lộc An, cụ thể: 

STT

Tên xã, phường

Các huyện

Vùng có khả năng ảnh hưởng

1

Xã Hòa Bình

Huyện Xuyên Mộc

Bờ trái Sông Ray

2

Xã Phước Tân

nt

Bờ trái Sông Ray

3

Xã Phước Thuận

  nt

Bờ trái Sông Ray

4

Xã Hòa Hưng

nt

Hạ lưu tràn xả lũ

5

Tân Lâm

nt

Phía thượng lưu hồ Sông Ray

6

Bàu Lâm

nt

Phía thượng lưu hồ Sông Ray

7

Xã Sơn Bình

Huyện Châu Đức

Bờ phải Sông Ray

8

Xã Suối Rao

  nt

Bờ phải Sông Ray

9

Xã Láng Dài

Huyện Đất Đỏ

Bờ phải Sông Ray (sau đập Sông Ray)

10

Xã Lộc An

nt

Bờ phải Sông Ray (sau đập Sông Ray)

3. Kính đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ thông báo cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã Sơn Bình, Suối Rao; Hòa Bình, Phước Tân, Phước Thuận, Hòa Hưng; Láng Dài, Lộc An, Tân Lâm, Bàu Lâm biết thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước Sông Ray, thông báo kịp thời cho người dân sống dọc hai bên bờ Sông Ray từ sau hồ chứa nước Sông Ray đến cửa Lộc An để biết thông tin về việc xả lũ công trình, chủ động trong công tác sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.

Thời gian dự kiến xả lũ từ 08 giờ, ngày 17/7/2017 cho đến 08 giờ ngày 27/7/2017./.

Nguồn: sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 51793141