Thông báo Thông báo

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Long Điền.

Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017.

 

Theo đó, 13 chỉ tiêu với 11 vị trí việc làm có nhu cầu cần tuyển dụng, gồm: Đài Truyền thanh Huyện 02, Thư viện Huyện 04, Trung tâm Văn hóa TT-TT Huyện 03, Ban QL các khu Du lịch Huyện 04.

Hình thức tuyển dụng: Thông qua xét tuyển.

 

Xem chi tiết tại đây!

CỔNG TTĐT BR-VT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...
 • Nghị định 98/2018/NĐ-CP (01/11/2018)
  Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và...
 • 23/2012/QH13 (28/03/2018)
  Luật Hợp tác xã năm 2012
 • 193/2013/NĐ-CP (27/03/2018)
  Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
 • 107/2017/NĐ-CP (27/03/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1619141