Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại

Ngày 9/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định 1383/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh BR-VT năm 2022

Chương trình xúc tiến thương mại 2022: Được bố trí hơn 8,4 tỷ đồngAnh chuyển 2 VB 1 cái PL 1 và 1 cái CV. E xem và có bổ sung thêm gì k? và PL2 sửa chữa gì thì thêm vào

Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT vừa có quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2022 ( Quyết định số 1383 /QĐ-UBND ngày 9/5/2022). Theo đó, tổng dự toán kinh phí của chương trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2022 hơn 8,4 tỷ đồng, trong đó chương trình do ngành Công thương chủ trì bao gồm: Xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu; Xúc tiến thương mại trong nước; Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng về thương mại điện tử, quản lý bán hàng và văn hóa kinh doanh … Chương trình do ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, bao gồm: Tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành nông nghiệp; In tập san Nông nghiệp; Hỗ trợ tiêu thụ nông sản; Tham gia các hội nghị, hội thảo, kết nối cung cầu nông lâm thủy sản, các chương trình xúc tiến thương mại … Chương trình do Liên minh Hợp tác xã chủ trì bao gồm: Tổ chức gian hàng chung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của HTX của tỉnh; Tham gia hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức toàn quốc; Tham gia các hội chợ trong nước… Chương trình do Hội Nông dân tỉnh chủ trì: Tham gia chương trình Festival trái cây và sản phẩm OCOP; Tham gia Festival kinh tế biển Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức; Tham gia các hội chợ trong nước....

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đại diện của các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Tài chính đề xuất bố trí, thẩm định kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2022.

BBT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 49826469