Đào tạo bồi dưỡng Đào tạo bồi dưỡng

Hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh BR-VT tích cực tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX do nhiều HTX năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ còn hạn chế.

Trong nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, HTX làm ăn có hiệu quả phát triển bền vững thì người đứng đầu đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế, trình độ của đội ngũ cán bộ ở một số HTX còn thấp, cần phải được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Bình Giám đốc HTX Nông nghiệp Tau an toàn Thắng lợi chia sẻ: "Mặc dù đội ngũ quản lý HTX đã trải qua các lớp bồi dưỡng, song, do hạn chế về trình độ, tuổi tác và chưa qua đào tạo nghiệp vụ cơ bản nên chỉ mới tham gia cho đủ con số chứ chưa phát huy hiệu quả sau khi học". Đa số cán bộ HTX lớn tuổi, tâm lý ngại đi học do nhà xa, buổi trưa không có chỗ ăn, nghỉ, đi học không được hỗ trợ kinh phí, trong khi còn nhiều việc phải làm. Lớp trẻ không mặn mà với việc đi học hay tham gia vào các hoạt động của các HTX…Đây cũng là thực trạng chung của nhiều HTX hiện nay.

Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho cán bộ quản lý HTX là hết sức cần thiết đó là một trong yếu tố trọng tâm giúp HTX hoạt động hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, Liên minh HTX tỉnh xác định công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý HTX là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, thăm quan học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX điển hình trong và ngoài tỉnh cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức tổ chức được cải tiến, đổi mới theo hướng sát với điều kiện tình hình hoạt động của các HTX. Giảng viên mời tham gia giảng dạy chuyên sâu.

Học viên tham gia lớp đào tạo theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Năm 2017 mở 13 lớp: Về tuyên truyền luật HTX, các văn bản mới nhất về kinh tế tập thể, các lớp bồi dưỡng tập huấn về kỹ năng giao tiếp ứng xử; quản trị hành chính; bồi dưỡng doanh nhân là đội ngũ lãnh đạo các HTX trên đại bàn tỉnh; lớp kỹ năng đàm phán thương lượng và ký kết hợp đồng danh cho cán bộ quỹ nhân dân với tổng cộng khoảng 600 học viên tham dự. Thông qua các lớp bồi dưỡng , tập huấn kiến thức lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX đã giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và thành viên HTX cập nhật kiến thức pháp luật HTX, nâng cáo năng lực điều hành HTX. Đồng thời, còn tạo điều kiện để các HTX mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại và chuyển giao khoa học công nghệ. Hy vọng trong tương lai gần, với đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, các HTX sẽ góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho thành viên và người lao động.

Lê Kim


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 49826521