Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Kinh tế tập thể tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 5 năm đổi mới và phát triển
Chặng đường 5 năm (2011-2016) gắn liền với nhiệm kỳ Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa II cũng đồng thời là giai đoạn kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã của tỉnh nhà tiếp tục đổi mới và không ngừng phát triển.
Giai đoạn 5 năm 2011-2016 là giai đoạn kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã cả nước đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã năm 2012. Kinh tế tập thể và kinh tế HTX tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu triển khai thực hiện chỉ thị 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo tinh thần Kết luận 56-KL/TW.
 
Toàn tỉnh có gần 400 tổ hợp tác với nhiều hình thức hợp tác như: tổ dùng nước, tổ dịch vụ trong nông nghiệp; tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển; tổ bốc xếp ở các bến bãi, khu công nghiệp. Một số tổ hợp tác đã tiến tới thành hợp tác xã (HTX). Trong nhiệm kỳ phát triển mới 41 hợp tác xã. Tính đến ngày 30/8/2016 hiện có 73 HTX hoạt động theo đúng Luật HTX, có 36 HTX khác giải thể hoặc ngừng hoạt động. Số HTX phải tiến hành giải thể hoặc ngừng hoạt động hầu hết là các HTX ra đời trước khi Luật HTX 2012 có hiệu lực, đã không phù hợp với các nguyên tắc tổ chức hoạt động HTX và không tiến hành đăng ký HTX theo quy định mới. Số HTX đăng ký lại và thành lập mới phải đảm bảo xây dựng điều lệ và phương án kinh doanh phù hợp. Như vậy có thể nói 5 năm qua, các HTX đã có một bước kiện toàn, đổi mới và phát triển về tổ chức và hoạt động theo hướng phục vụ tốt hơn cho kinh tế, đời sống của thành viên. Thực chất đó là rà soát lại vai trò của các HTX trong quan hệ tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ, tạo việc làm cho thành viên, phân biệt HTX với các tổ chức kinh tế khác. Đến nay toàn tỉnh có 73 HTX tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012 gồm 44 HTX nông nghiệp (kể cả thủy sản), 9 HTX vận tải, 13 HTX thương mại- dịch vụ, 7 quỹ tín dụng nhân dân với trên 11.000 thành viên và 2800 lao động; tổng vốn điều lệ là 83,37 tỷ đồng, vốn hoạt động là 479,8 tỷ đồng.

Những mô hình tiên tiến, phong phú đa dạng trong hoạt động, từng bước khẳng định vai trò của kinh tế tập thể, của HTX, góp phần vào việc ổn định tình hình an sinh xã hội trên từng địa bàn từ thành thị đến nông thôn và góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các HTX dịch vụ nông nghiệp từ họat động quản lý tập trung, trực tiếp điều hành  sản xuất thì nay HTX đều chuyển hướng họat động: Hộ nông dân tự chủ quyền sử dụng đất đai, HTX tập trung khâu dịch vụ như cung ứng vật tư, phân bón, cây con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ vốn, liên kết tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Các HTX tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành nông nghiệp, khoa học- công nghệ trong việc đổi mới quy trình sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quản lý và sản xuất, xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm. Việc phân công lao động trong lĩnh vực này ngày càng chuyên môn hoá hơn. Các HTX còn được hỗ trợ bằng cách lồng ghép các chương trình, dự án có trợ vốn nhà nước như: trồng rau an toàn, dự án ViệtGAP, dự án khoa học-công nghệ…5 năm qua, một số nông sản của tỉnh có thương hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý thuộc về các HTX như: nhãn xuồng cơm vàng (HTX Nhân Tâm), bưởi da xanh (HTX Sông Xoài), trứng vịt tươi (HTX Tam Phước), muối (HTX Chợ Bến), rượu (HTX Hòa Thành)…

Các HTX vận tải khai thác được các tuyến giao thông cố định nhỏ lẻ góp phần phủ đầy các mảng nhỏ trên bản đồ vận tải như các tuyến xe buýt, các tuyến vùng sâu, vùng xa. Thành viên quyết định tài sản (vốn) của mình, có tích lũy để đầu tư hoặc đổi mới đầu xe, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho người làm nghề lái xe, phụ xe. Các quỹ tín dụng khẳng định được vai trò của mình trong việc giải quyết nhu cầu vốn tín dụng cho đối tượng sản xuất kinh doanh, luôn nhạy bén linh hoạt hoạt trong việc thích ứng với thị trường cạnh tranh và sử dụng công cụ lãi suất huy động, lãi suất cho vay phù hợp với biến động của thị trường đã tạo nên hoạt động kinh doanh hiệu quả.

 Nhân tố mới trong định hướng, chọn đột phá, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế tập thể cũng đã xuất hiện. Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức  hội nghị các HTX điển hình tiên tiến lần thứ III vào năm 2015 để tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. HTX Nông nghiệp Dịch vụ An Nhứt vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Liên minh HTX tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, HTX dịch vụ nông nghiệp Tam Phước và HTX Vận tải đường bộ Châu Đức được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh… 

Là tổ chức đại diện, tư vấn, hỗ trợ cho các HTX thành viên, Liên minh HTX tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn được Tỉnh Ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ hỗ trợ phát triển HTX. Các hoạt động xúc tiến thương mại, các lớp bồi dưỡng cho cán bộ HTX, tuyên truyền về HTX, các ứng dụng khoa học - công nghệ dành cho HTX đã đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm. Giai đoạn 2011-2015, Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể thuộc Liên minh HTX tỉnh  đã xét duyệt 76 lượt hồ sơ xin trợ vốn cho 23 HTX với tổng số vốn hỗ trợ là 36,82 tỷ đồng (lũy kế), bình quân giải ngân hàng năm 7,3 tỷ đồng. Công tác trợ vốn đã giúp cho các HTX có thêm điều kiện thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
 
Để tiếp tục quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021 Liên minh HTX tỉnh và các cấp ủy, chính quyền quan tâm việc định hướng, hướng dẫn các HTX phát triển theo hướng bền vững, đúng quy định pháp luật. Trong thời gian tới Liên minh HTX tỉnh phải đi đầu trong việc liên kết giữa 5 nhà trong sản xuất nông nghiệp (nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng, nhà nông), tạo được các liên kết, ưu tiên liên kết HTX với doanh nghiệp. Thực hiện chủ trương của tỉnh về khuyến khích sản xuất, tăng các chuỗi sản phẩm sạch, Liên minh HTX vận động các HTX thành viên tham gia tích cực, tạo hiệu quả xã hội  và  kinh tế tập thể tỉnh nhà./.

Tác giả bài viết: BBT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Nghị định 98/2018/NĐ-CP (01/11/2018)
  Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và...
 • 23/2012/QH13 (28/03/2018)
  Luật Hợp tác xã năm 2012
 • 193/2013/NĐ-CP (27/03/2018)
  Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
 • 107/2017/NĐ-CP (27/03/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21...
 • 2261/QĐ-TTg (27/03/2018)
  Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 -...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 1461863