Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm thiết bị mạng cho dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh BR-VT năm 2017”

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm thiết bị mạng cho dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh BR-VT năm 2017"

Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy

Chi tiết gói thầu:

ST T

Tên gói thầu

Giá gói thầu(đồng)

Ngun vốn

Hình thc lựa chọn nhà thu

Phương thức đấuthầu

Thi gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợpđồng

Thời gianthựchiện hợpđồng

1

Mua sắm thiết bị mạng

398.600.000

Nguồn kinh phí CNTT năm 2017

Đấu thầu rộng rãi

01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ

Tháng 7 năm 2017

Trọn gói

02 tháng

Tng giá gói thầu: 398.600.000 đồng Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tám triu Sáu trăm ngàn đồng chẵn

Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn: QĐ số 1785/QĐ-UBND)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 03/2014/TT-BKHĐT (26/05/2014)
  Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...
 • 193/2013/NĐ-CP (21/11/2013)
  Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
 • 155/2013/NĐ-CP (11/11/2013)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • 60/2013/NĐ-CP (19/06/2013)
  Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện...
 • 250/2013/QĐ-TTg (29/01/2013)
  Giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 54944