Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020 đã được ban hành theo Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Mục tiêu của công tác đào tạo này nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp; nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nhận thức chính trị, tinh thần dân tộc, phẩm chất đạo đức, văn hoá trong kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, người lao động của đội ngũ quản lý doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tùy theo nội dung, mỗi lớp đào tạo sẽ hướng đến các đối tượng khác nhau trong các nhóm: sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập (dưới 03 năm) trong độ tuổi thanh niên; chủ doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp; cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; giám đốc các hợp tác xã, chủ trang trại, cán bộ quản lý hợp tác xã là thế hệ kế cận;…

Theo kế hoạch, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức 01 lớp khởi sự doanh nghiệp trong thời gian 02 ngày, với khoảng 60 học viên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 02 lớp quản trị doanh nghiệp, thời gian 05 ngày/lớp, với khoảng 60 học viên/lớp. Liên Minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức 01 lớp quản trị cho cán bộ HTX thời gian 07 ngày, với khoảng 45 học viên/lớp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức 01 lớp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu về ứng dụng mô hình quản trị hiện đại trong điều hành doanh nghiệp kinh doanh nông sản công nghệ cao của tỉnh, thời gian 07 ngày, với khoảng 30 học viên/lớp. Sở Công thương tổ chức 01 lớp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu về Quản trị tinh gọn, 5S, Kaizen, quản trị tâm thế, phương pháp làm việc tích cực cho các doanh nghiệp công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, thời gian 07 ngày, với khoảng 30 học viên/lớp.

Dự toán tổng chi phí tổ chức kế hoạch đào tạo doanh nhân năm 2017 khoảng 1,43 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 759 triệu đồng.

Cổng TTĐT BR-VT 
(Nguồn: Quyết định 2029/QĐ-UBND)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 91
Tất cả: 25881971