Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư Xưởng may gia công xuất khẩu tại ấp 3, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư Xưởng may gia công xuất khẩu tại ấp 3, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thiên Tường làm chủ đầu tư.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thiên Tường chỉ được triển khai xây dựng công trình dự án sau khi được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định. Khi khu đô thị hình thành, Nhà đầu tư phải tự tháo dỡ, di dời vào khu vực phù hợp như đã cam kết.

Chủ tịch cũng giao UBND huyện Tân Thành chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nghiên cứu, rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Mỹ Xuân - Hắc Dịch và quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển Khu dân cư tại Mỹ Xuân - Hắc Dịch; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND huyện Tân Thành cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (nguồn CV số 6826/ UBND-VP)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Nghị định 98/2018/NĐ-CP (01/11/2018)
  Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và...
 • 23/2012/QH13 (28/03/2018)
  Luật Hợp tác xã năm 2012
 • 193/2013/NĐ-CP (27/03/2018)
  Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
 • 107/2017/NĐ-CP (27/03/2018)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21...
 • 2261/QĐ-TTg (27/03/2018)
  Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 -...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 16
Tất cả: 1461867