Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Thực hiện xã hội hóa đầu tư dự án bến xe tại huyện Tân Thành

Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương thực hiện xã hội hóa đầu tư Dự án bến xe tại huyện Tân Thành và giao Sở Kế hoạch và Đầu cập nhật, bổ sung vào danh mục các dự án xã hội hóa để kêu gọi đầu tư theo quy định.

Được biết, vào năm 2012, Sở Giao thông Vận tải đã được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư Dự án Bến xe kết hợp Trạm Đăng kiểm tại huyện Tân Thành, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt dự án đầu tư. Ngoài ra, các văn bản thỏa thuận địa điểm và cấp phép quy hoạch của UBND Tỉnh đối với Dự án này cũng đã hết thời hạn; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng không đưa Dự án này vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

Về hạng mục Trạm đăng kiểm, ngày 19/7/2016, UBND Tỉnh đã có Thông báo số 365/TB-UBND thống nhất với chủ trương đầu tư xã hội hóa Trung tâm đăng kiểm tại huyện Tân Thành, không đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngân sách và ngày 22/8/2016, UBND Tỉnh có văn bản số 6804/UBND-VP đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại huyện Tân Thành do Công ty TNHH Uy Phong Tân Thành làm chủ đầu tư và đã được Sở Xây dựng giới thiệu địa điểm đầu tư.

Đối với hạng mục Bến xe, tại Điều 4 Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách, có quy định: "UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng, công bố và chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới bến xe khách trên địa bàn địa phương; chủ động kêu gọi xã hội hóa đầu tư, khai thác bến xe khách hoặc cân đối bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện". Trên cơ sở đó và thực hiện theo chủ trương của Tỉnh về đa dạng hóa các nguồn vốn để đầu tư phát triển, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND Tỉnh cho chủ trương thực hiện xã hội hóa dự án bến xe tại huyện Tân Thành.

Cổng TTĐT BR-VT
(Nguồn: Công văn 6400/UBND-VP; 
Công văn 1224/SKHĐT-QHĐP)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 83
Tất cả: 25877477