Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017: phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân của thành viên

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017.

Kế hoạch đưa ra một số mục tiêu như: phát triển thêm 10 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đi vào hoạt động vào cuối năm 2017 là 88 hợp tác xã; số lượng thành viên hợp tác xã khoảng 11.950 người, trong đó số lượng thành viên mới khoảng 400 người; nâng cao thu nhập bình quân của thành viên lên 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng; số cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ trung cấp, sơ cấp đạt tỷ lệ khoảng 52%, số cán bộ trình độ cao đẳng, đại học trở lên khoảng 12% tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã; tổng số hợp tác xã xếp loại khá, giỏi chiếm khoảng 50% tổng số hợp tác xã…

Để đạt được các mục tiêu đưa ra, Kế hoạch đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể như: tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản tổ chức thực hiện Luật Hợp tác xã 2012 và các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh là tập trung vận động, thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động theo quy định của pháp luật đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã, tổ hợp tác; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể một cách kịp thời, đầy đủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có, góp phần tạo việc làm cho người lao động, giảm nghèo và bảo vệ môi trường; tập trung thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản, thương mại dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải và hình thành hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể ngày càng được Đảng và nhà nước quan tâm và tạo điều kiện để phát triển. Trên địa bàn tỉnh, hợp tác xã và tổ hợp tác kiểu mới đã và đang phát triển đa dạng, tạo sự lan tỏa, thu hút tập hợp các thành viên hợp tác xã và các thành viên tổ hợp tác liên kết trở thành điểm tựa vững chắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực với các thành phần kinh tế quốc dân, nhất là vùng nông thôn, từng bước cùng với các thành phần kinh tế khác góp phần nâng cao chất lượng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo ổn định đời sống an sinh xã hội. Một số hợp tác xã đã tích cực, chủ động, tìm mọi giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư vốn và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Cổng TTĐT BR-VT 
(Nguồn: Quyết định 2005/QĐ-UBND)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 117
Tất cả: 25877239