Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 ban hành Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020.

Một số mục tiêu của Kế hoạch như sau:

1. Giai đoạn 2016-2017

- Tổ chức cho các HTX nông nghiệp chuyển sang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đến ngày 01/7/2016 hoàn thành chuyển đổi 100% số HTX nông nghiệp toàn tỉnh sang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Lựa chọn 03 HTX thực hiện mô hình điểm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, từ đó nhân rộng ra các địa phương trên địa bàn tỉnh;

- Tuyên truyền, vận động thành lập mới 03 HTX/năm và 04 - 07 THT/năm: khuyến khích các HTX nông nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; Tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong việc bao tiêu sản phẩm cho các xã viên và người nông dân.

- Đến năm 2017, số HTX khá, giỏi đạt ít nhất 60%, HTX yếu kém dưới 10%. Đến cuối năm 2017, có 10 - 15% cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học, cao đẳng; 25% có trình độ trung cấp,

2. Giai đoạn 2018 - 2020

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng các mô hình hợp tác và hình thức liên kết hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hình thành hệ thống các HTX, THT liên kết với các doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

- Trên 70% HTX hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có lãi đạt. Tỷ lệ HTX khá, giỏi đạt 80%. không cỏ HTX yếu kém.

- Đến năm 2020, có 20 - 25% cán bộ quản lý HTX được đào tạo có trình độ đại học và cao đẳng, 50% có trình độ trung cấp; 100% cán bộ điều hành THT, HTX được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới có mô hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả.

(Xem toàn bộ nội dung Kế hoạch tại đây)

Cổng thông tin UBND tỉnh BR-VT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 135
Tất cả: 25878241